Кои сме ние

КОМПОАРТ ООД, като пряк наследник на ЕТ КОМПОАРТ е на българският рекламен пазар от 1991 година.

Ние сме компания тясно специализирана в областа на външната реклама, като това включва реализирането на идеята от проектирането до монтажа на рекламите. Дългогодишният опит, рутината и индивидуалния подход към всеки клиент нарежда КОМПОАРТ ООД сред утвърдените фирми в областа на рекламата.

В процеса на извървяния от нас път реализирахме много проекти и създадохме облика на редица проспериращи фирми. В работата си с клиентите се ръководим от няколко основни принципа,сред които на първо място да даваме възможно най-доброто от себе си в реализацията на проекта, опирайки се на нововъведенията и високите технологии в областа на външната реклама.

От изключително значение за нас са коректността в отношенията ни, лоялността и спазване на всички отговорности и срокове, които сме поели по изпълнение на всеки конкретен проект за реклама. Ние не правим компроси с качеството на изделията,които предлагаме.Във високо конкурентна среда реализацията на дадена стока или услуга до голяма степен зависи от нейното добро представяне,чрез силата на рекламата.

Това би увеличило неимоверно шансовете Ви пред другите участници на пазара. Спестете време и средства с по-добрата реклама.